صفحه اصلی > اخبار
خطرات علي الراس شدن را بخاطر جرائم ماليات بر ارزش افزوده جدی بگیرید(1394/5/10)

شاید هنوز تعداد زیادی از مودیان مالیاتی علی الخصوص اشخاص حقیقی و صاحبان بنگاه های اقتصادی تمایل به علی الراس شدن و عدم ارائه دفاتر داشته باشند ، در حالی است که به خطرات و تهدیدهای شدید مالیات بر ارزش افزوده توجه ندارند .

اخیراً نامه ای از طرف سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای تعدادی از بنگاه ها ارسال شده که موضوع اصلی ان حسابرسی و رسیدگیی به اسناد مربوط به دوره های گذشته است . به عنوان مثال نامه مربوط به سال ۱۳۹۰ می باشد. شاید اینگونه مودیان اقدام به تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کرده باشند ولی چیزی که مهم هست و  ملاک و معیار محاسبه و اعتبار مالیاتی است .

وقتی شخص یا شرکتی علی الراس می شود، درامد ها و خریدهایی که در اظهارنامه عملکرد اظهارداشته مورد قبول نبوده و با اعمال ضریب میزان درامد و مالیات سالیانه مشمول مالیات او را مشخص می کند.

ممکن است تا اینجا با تشخیص مالیات ازطریق علی الراس مشکل زیادی بوجود نیاید و مالیات و جریمه ای که توسط مودی پرداخت می شود ، خیلی مهم نباشد ولی خطر اصلی از طرف مالیات و عوارض بر ارزش افزوده است .

سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای تشخیص مبالغ قابل محاسبه ابتدا نامه ای به عنوان استعلام به حوزه مالیاتی ارسال می کند و در جواب این نامه حوزه ، کل مبلغ درامدی را که ازطریق علی الراس تشخیص داده را اعلام می کند و خیلی راحتتر از ان چیزی که تصور شود میزان درامد هر دوره ۳ ماهه را مشخص می کند.

در ادامه اگر هم جریمه تاخیر و عدم ارائه دفاتر و اسناد داشته باشید جرائم ماده ۲۲ و ۲۳ مالیات بر ارزش افزوده برای شما در نظر گرفته می شود و مبلغی که برای طلب مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می شود یک مبلغ بسیار بزرگ و غیر قابل تصور خواهد بود .

این گزارش بر طبق ماده ۲۶ سازمان مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان ارسال می شود و نام سربرگ ان ( برگ مطالبه /استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده عمومی ) می باشد ،البته می توان با اعتراض تا مهلت ۲۰ روزه فرصتی برای کاهش مبلغ داشته باشید ولی چیزی که مهم است فاصله زیاد میزان فروش ها با مبالغی است شما برای هر دوره ۳ ماهه در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

مهم ترین خبرها
  • الگوی طراحی کدینگ حسابداری
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در هجدهمین نمایشگاه بین ال ...
  • اعلام تعرفه نرخ پایه خدمات فنی ــــــ تخصصی انفورماتیک توسط ...
  • خطرات علي الراس شدن را بخاطر جرائم ماليات بر ارزش افزوده جدی ...
  • حضور شرکت فرا رایانه در دهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ای ...
  • آغاز عرضه عمومی سیستم حسابداری هدیه فرا رایانه
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در سومین نمایشگاه کار
  • تاسیس شرکت طرح و پردازش فرا رایانه
  • آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده