صفحه اصلی > اخبار
اعلام تعرفه نرخ پایه خدمات فنی ــــــ تخصصی انفورماتیک توسط سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور(1394/4/20)

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، تعرفه نرخ پایه خدمات فنی - تخصصی انفورماتیک برای سال 1394 را منتشر کرد. طبق اختیارات قانونی مطرح در بند 12 ماده 65 آیین نامه تشکیل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و همچنین ماده 12 قانون پدیدآورندگان نرم افزار مبنی بر ساماندهی و نظم بخشی بازار تجاری رایانه ای کشور، این سازمان از سال 1389 اقدام به کشف قیمت خدمات بخش انفورماتیک نموده است.

در سالجاری نیز این سازمان تعرفه مربوط به سال 1394 را در تاریخ 15 تیرماه ابلاغ نمود. بر اساس این تعرفه، نرخ تعرفه انواع خدمات نرم افزاری به دو بخش خدمات نرم افزاری بر مبنای نفر ساعت جهت تعیین نرخ تعرفه پیمانکاران و ناظرین پروژه و همچنین خدمات پشتیبانی نرم افزار تقسیم بندی شده است.

تعرفه خدمات نرم افزاری بر مبنای نفر ساعت ـ ریال و به ازای انواع تخصص های موجود در این حوزه در قالب یک فایل excel ارایه شده که از لینک زیر می توانید آن را دریافت کنید. همچنین محاسبات مربوط به این بخش در فایل pdf زیر به طور کامل توضیح داده شده است.

لینک فایل pdf

لینک فایل Excel

مهم ترین خبرها
  • الگوی طراحی کدینگ حسابداری
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در هجدهمین نمایشگاه بین ال ...
  • اعلام تعرفه نرخ پایه خدمات فنی ــــــ تخصصی انفورماتیک توسط ...
  • خطرات علي الراس شدن را بخاطر جرائم ماليات بر ارزش افزوده جدی ...
  • حضور شرکت فرا رایانه در دهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ای ...
  • آغاز عرضه عمومی سیستم حسابداری هدیه فرا رایانه
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در سومین نمایشگاه کار
  • تاسیس شرکت طرح و پردازش فرا رایانه
  • آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده