صفحه اصلی > اخبار
الگوی طراحی کدینگ حسابداری(1394/7/6)

در طراحی کدینگ ابتدا شناخت خود را نسبت به فعالیت شرکت افزایش داده و سپس کدینگ را در دو بخش کدینگ حساب های دایمی و حسابهای موقت تقسیم و نسبت به کد بندی و طبقه بندی اقدام نمایید . پیچیده شدن فرآیند تولید و افزایش حجم عملیات و همچنین شرکت های همگروه با کارکردهای متفاوت باعث پیچیدگی در کدینگ حسابداری شده و نیازمند دقت نظر و بررسی بیشتر می باشد لذا در این زمینه استفاده از نظرات مشاوره ‏ای موسسات حسابرسی (حوزه سیستم ها و روش ها) توصیه می شود.


فایل PDF

مهم ترین خبرها
  • الگوی طراحی کدینگ حسابداری
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در هجدهمین نمایشگاه بین ال ...
  • اعلام تعرفه نرخ پایه خدمات فنی ــــــ تخصصی انفورماتیک توسط ...
  • خطرات علي الراس شدن را بخاطر جرائم ماليات بر ارزش افزوده جدی ...
  • حضور شرکت فرا رایانه در دهمین همایش سالانه انجمن حسابداری ای ...
  • آغاز عرضه عمومی سیستم حسابداری هدیه فرا رایانه
  • حضور شرکت طرح و پردازش فرا رایانه در سومین نمایشگاه کار
  • تاسیس شرکت طرح و پردازش فرا رایانه
  • آگهی دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده